Статті

Психофізіологічна експертиза здатна попередити нещасні випадки на виробництві

29 Серпня 2016 p., 11:32

Щороку в світі гине 321 тисяча працівників внаслідок нещасних випадків на виробництві і понад два мільйони внаслідок професійних захворювань» – зауважив Євген Фартушний, провідний фахівець психофізіологічної експертизи ДП «Головний навчально-методичний центр Держпраці», лікар-психофізіолог вищої категорії.

IMG_9778З вини працівників в Україні  стається до 70 % усіх виробничих травм і майже 80 % смертельних випадків.

Враховуючи зростання в сучасних умовах інтенсивності професійної діяльності та високу «ціну» помилкових дій, наслідком чого може бути зниження якості виконання завдань та виникнення аварій і навіть катастроф, постає питання про підвищення вимог до психофізіологічних характеристик людини.

Великі швидкості та високий темп роботи, дефіцит часу, наявність високого рівня нервово-емоційної напруги все це призводить до виникнення стресу та стресових ситуацій.

Євген  Фартушний приділив особливу увагу питанню стресу на робочому місці як серйозній проблемі в усіх країнах світу.

«Стрес призводить до  зменшення кількості працездатного населення, негативно позначається на  ефективності роботи підприємств і як наслідок,  суттєво погіршує економічні показники кожної конкретної країни» – підкреслив науковець.

Одним з індикаторів розвитку суспільства є стан здоров’я населення,і передусім, працівників. За станом здоров’я окремої людини стоїть якість трудових ресурсів держави та величина ВВП. А згідно з результатами сучасних досліджень, стрес на робочому місці завдає збитків у різних країнах щорічно на рівні 1-3% від валового внутрішнього продукту – одного із найважливіших показників розвитку економіки.
Українські працівники сьогодні підпадають під дію стресу частіше через  острах втратити роботу, суттєве зниження фінансової стабільності.

Згідно з останньою статистикою, в Україні близько 65% нещасних випадків стається через погіршення самопочуття, зокрема, через стрес на робочому місці.

Заходи професійного психофізіологічного відбору і психофізіологічної експертизи, – наголосив Євген Фартушний, – передбачені статтею 5 Закону України “Про охорону праці”, в якій визначено: “До виконання робіт підвищеної небезпеки та тих, що потребують професійного добору, допускаються особи за наявності висновку психофізіологічної експертизи”.

Особливу увагу Євген Фартушний приділив стратегії психічного здоров’я, надання першої психологічої допомоги,  попередженню самогубств, програмі «Здоров’я підлітків», а також проблемі погіршення демографічної  ситуації.

«У найближчій перспективі передбачається розвиток напрямів діяльності Центру та Регіональних відділів психофізіологічної експертизи – психофізіологічний супровід професійної діяльності фахівців, оцінка і управління функціональними станами, психофізіологічна реабілітація працівників, визначення лояльності та благонадійності працівників, корекція і формування психологічного клімату колективів» – додав Євген Фартушний. .

Учасники семінару ознайомилися із тренінгами та дослідженнями  щодо важливих проблем психофізіологічної експертизи, професійного відбору.

Довідково

У державному підприємстві «Тернопільський експертно-технічний центр Держпраці України» успішно працює діагностичний центр психофізіологічної експертизи.

Його спеціалісти ефективно визначають придатність працівника до виконання робіт підвищеної небезпеки, наявність та рівень розвитку у нього певних якостей,  спроможність адекватно діяти при виникненні небезпеки для його життя і здоров’я.

Психофізіологічний відбір здійснюється за допомогою проведення психофізіологічної експертизи придатності працівника до виконання  роботи підвищеної небезпеки – випробуванням тестовими навантаженнями на єдиному для всієї України програмованому тестовому комплексі з аналітичною обробкою даних.