Статті

Мікроклімат виробничої зони!

22.9.2016, 14:04

Протягом робочого дня працівники знаходячись у виробничому приміщенні, здійснюючи свою трудову діяльність піддаються впливу мікроклімату робочої зони, тобто умовам внутрішнього середовища приміщень, що впливають на тепловий обмін працюючих з оточенням шляхом конвекції, кондукції, теплового випромінювання та випаровування вологи. Ці умови визначаються поєднанням температури, відносної вологості та швидкості руху повітря, температури оточуючих поверхонь та інтенсивністю теплового (інфрачервоного) випромінювання.

Для робочої зони виробничих приміщень встановлюються оптимальні та допустимі мікрокліматичні умови з урахуванням важкості виконуваної роботи та періоду року. При одночасному виконанні в робочій зоні робіт різної категорії важкості рівні показників мікроклімату повинні встановлюватись з урахуванням найбільш чисельної групи працівників.

До відома працівників та роботодавців

1.9.2016, 14:38

На сьогоднішній день проблемним питанням в Івано-Франківській області виступає не правильна організація проведення періодичних (попереднього) медичних оглядів та безвідповідальне ставлення працівників до проходження медичних оглядів.

Згідно ст.169 Кодексу Законів про працю власник або уповноважений ним орган зобов’язаний за свої кошти організувати проведення попереднього і періодичних медичних оглядів працівників, зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці або таких, де є потреба у професійному доборі, а також щорічного обов’язкового медичного огляду осіб віком до 21 року.

Так, попередній медичний огляд проводиться безпосередньо перед прийомом на роботу працівника з метою визначення вихідного стану здоров’я та спроможності виконувати в подальшому доручену йому роботу. У випадку дії шкідливих виробничих факторів на здоров'я працівника, саме дані попереднього медичного огляду дозволять вчасно розпізнати професійне чи професійно обумовлене захворювання.

Роботодавець повинен перед укладанням трудового договору поінформувати працівника під підписку про умови праці та про наявність на його робочому місці небезпечних чи шкідливих виробничих факторів, які ще не усунуто, про можливі наслідки їх впливу на здоров'я працівника. Працівнику не може пропонуватися робота, яка за медичним висновком протипоказана йому за станом здоров'я. До виконання робіт підвищеної небезпеки та тих, що потребують професійного добору, допускаються особи лише за наявності висновку психофізіологічної експертизи. Неповнолітні на роботу приймаються лише після попереднього медичного огляду.

Періодичний медичний огляд (протягом трудової діяльності) дає можливість вчасно діагностувати погіршення стану здоров'я працівника та попередити не зворотні зміни в організмі.

Психофізіологічна експертиза здатна попередити нещасні випадки на виробництві

29.8.2016, 11:32

Становлення такого напряму, як психофізіологічна експертиза, не є свавільним актом науковців, керівництва або роботодавців – це обумовлено завданнями безпеки праці у всіх її аспектах –  професійної надійності, збереження здоров’я і трудового довголіття працівників. Психофізіологічний відбір є складовою частиною інтегрального комплексу первинної психогігієни, психопрофілактики і формування психології безпеки при виконанні робіт підвищеної небезпеки.

Так, у ДП «Тернопільський експертно-технічний центр Держпраці», за сприянням Управління Держпраці у Тернопільській області, пройшов семінар з медичними працівниками області.

Cоціальні відпустки працівникам, які мають дітей

18.8.2016, 13:18

Відповідно до статті 19 Закону України «Про відпустки» (далі - Закон) жінці, яка працює і має двох або більше дітей віком до 15 років, або дитину-інваліда, або яка усиновила дитину, матері інваліда з дитинства підгрупи А I групи, одинокій матері, батьку дитини або інваліда з дитинства підгрупи А I групи, який виховує їх без матері (у тому числі у разі тривалого перебування матері в лікувальному закладі), а також особі, яка взяла під опіку дитину або інваліда з дитинства підгрупи А I групи, чи одному із прийомних батьків надається щорічно додаткова оплачувана відпустка тривалістю 10 календарних днів без урахування святкових і неробочих днів (стаття 73 Кодексу законів про працю України).

За наявності декількох підстав для надання цієї відпустки її загальна тривалість не може перевищувати 17 календарних днів.

Кожну підставу, визначену частиною першою цієї статті, слід вважати окремою підставою.

Тобто одинока мати, яка виховує двох дітей віком до 15 років, має право на додаткову соціальну відпустку за підставою «одинока мати» та «жінка, яка працює і має двох або більше дітей віком до 15 років» тривалістю 17 календарних днів.

Що стосується надання соціальної додаткової відпустки одиноким матерям, то визначення «одинокої матері» наведено у пункті 9 постанови Пленуму Верховного Суду України «Про практику розгляду судами трудових спорів» від 06.11.92 р. № 9 та пункті 5 частини 13 статті 10 Закону України «Про відпустки».

Оскільки пункт 5 частини 13 статті 10 Закону України «Про відпустки» визначає одиноку матір як таку, яка виховує дитину без батька, факт утримання (аліменти) для надання відпустки значення не має.

Яким категоріям працівників надаються щорічні відпустки в зручний для них час?

1.8.2016, 10:49

Статтею 10 Закону України «Про відпустки» визначено категорії працівників, яким надаються щорічні відпустки повної тривалості до настання шестимісячного терміну безперервної роботи у перший рік роботи на даному підприємстві за бажанням працівника та в зручний для них час.

Коли потрібно створювати на підприємстві службу охорони праці ? Повноваження служби охорони праці та комісії з питань охорони праці підприємства

29.7.2016, 10:24

Відповідно до вимог статті 15 Закону України «Про охорону праці» на підприємстві з кількістю працюючих 50 і більше осіб роботодавець створює службу охорони праці відповідно до типового положення, що затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони праці.

Чинне Типове положення про службу охорони праці (НПАОП 0.00-4.35-04), затверджене наказом Держнаглядохоронпраці України від 15.11.2004 року № 255 та зареєстроване в Міністерстві юстиції України від 01 грудня 2004 року за № 1526/10125 ( далі – Типове положення).

Порядок і умови надання щорічних відпусток

25.7.2016, 11:45

З початком літа Управління Держпраці в Івано-Франківській області нагадує як працівникам так і роботодавцям про порядок та умови надання щорічних відпусток, які передбачені законодавством.

Державні гарантії та відносини, пов'язані з відпусткою, регулюються Конституцією України, Кодексом законів про працю України, Законом України «Про відпустки», іншими законами та нормативно-правовими актами України.

Видача працівникам довідки про роботу та заробітну плату

25.7.2016, 11:43

Власник або уповноважений ним орган відповідно до статті 49 Кодексу законів про працю України зобов'язаний видати працівникові на його вимогу довідку про його роботу на даному підприємстві, в установі, організації із зазначенням спеціальності, кваліфікації, посади, часу роботи і розміру заробітної плати. 

На підприємствах та об’єктах водопровідно-каналізаційного господарства України зріс смертельний травматизм

18.7.2016, 13:41

   З початку року  почастішали випадки смертельного травматизму на підприємствах та об’єктах  водопровідно-каналізаційного господарства України. Станом на 30.06.2016 р. загинуло 8 працівників підприємств ( за аналогічний період 2015 р. загинуло 2 працівники). Також зросла кількість групових смертельних нещасних випадків, а саме:

27.05.2016 р. у приміщенні каналізаційної насосної станції без ознак життя знайдено 2 працівники КП Полтавської обласної ради «Полтававодоканал». Отруєння сталося внаслідок виконання робіт без засобів індивідуального захисту;

Професійна приглухуватість. Причини виникнення та профілактика

24.6.2016, 10:47

Шум — це безладне поєднання звуків, тобто механічних коливань у зоні частот від 20 Гц до 16 кГц, які сприймаються слуховим аналізатором. В умовах виробництва впливу шуму зазнають випробувачі моторів, клепальники, обрубувачі, котельники, пілоти, ткалі, прядильники. Шум як несприятливий фактор виробничого середовища діє на механізаторів сільського господарства, робітників ремонтних майстерень. 
Слуховий апарат людини сприймає звук частотою від 16 до 20 000 коливань за секунду. За спектральним складом прийнято розрізняти високочастотні шуми з перевагою рівнів на частотах вище 800 Гц, низькочастотні — з найбільшими рівнями на частотах нижче 300 Гц і середньочастотні, що займають проміжний діапазон частот (300—800 Гц). Характер і ступінь виразності дії шуму на орган слуху визначається його інтенсивністю, тональністю, періодичністю, а також поєднанням шуму з іншими професійними факторами, особливо з вібрацією. 

1  2  3