Корисна інформація

Орієнтовний перелік документів , що надаються в ДП " Карпатський ЕТЦ" для підтвердження суб”єкта господарської діяльності виконувати роботи підвищеної небезпеки та експлуатувати обладнання підвищеної небезпеки( при обробці деревини)

21.10.2014, 11:22

·      Заява , Копії Свідоцтво платника податку (  ІПН , свідоцтво про реєстрацію платника ПДВ тощо )

·      Копія Статут підприємства

·      Копії Свідоцтво  про державну  реєстрацію  суб”єкта господарської діяльності.

·      Копія Довідка   про включення  в Єдиний  Державний реєстр підприємств і організацій України

·      Копія паспорта ( для підприємців)

·      Довідка  про кадровий  склад  підприємства, який   підтверджує  відповідність   професійної  кваліфікації підприємства  видам робіт ( скільки людей  і яких спеціальностей на роботах підвищеної небезпеки :верстатників,  кранівників,стропальників,газозварників  і тому подібне)

·      Копія протоколу навчального закладу  по перевірці знань з питань охорони праці керівника  підприємства 

·      Наказ (Копія)  про створення  постійно-діючої комісії з охорони праці ; копії протоколу навчального закладу  по перевірці знань з питань охорони праці  голови комісії та  членів  комісії ( 2 чол) 

·      Протокол (Копія)  засідання  постійно-діючої комісії підприємства по перевірці знань  з питань охорони праці   працівників. Посвідчення  про перевірку знань з питань охорони праці робітників ( на основі протоколу)

·      Наказ (Копія)  про     призначення  особи , відповідальної  за  дотримання  правил з  охорони праці на підприємстві  , копія протоколу   навчального закладу перевірки знань  з питань охорони праці

·      Наказ(Копія)   про  призначення  особи  відповідальної  за справний стан  і    безпечну  експлуатацію  електрогосподарства, копія журналу даного підприємства  атестації енергетика, який проходить атестацію на   з участю  інспектора - енергетика група  , допуску  ( ІV,  V  )

·      Довідка (Копія)  про медогляд працівників.

·      Наказ про  затвердження інструкцій з охорони праці для робітників  та посадові інструкції  для ІТП, згідно  штатного  розкладу

·      Перелік  затверджених  інструкцій  з охорони праці  для робітників  та посадові інструкції  для ІТП, згідно  штатного  розкладу

·      Наказ (Копія)  про   затвердження   положення  про службу охорони праці 

·      (Копія)  Положення  про службу охорони праці

·      Наказ(Копія)   про  затвердження  положення  про навчання , інструктаж  та перевірку знань  працівників з питань охорони праці.

·      (Копія)  Положення  про навчання , інструктаж  та перевірку знань  працівників з питань охорони праці.

·      (Копія)  Журнали  реєстрації  інструктажів  з охорони праці , вступного інструктажу.

·      (Копія)  Протоколи  заміри  опору ізоляції  і опору заземлення

·      (Копія)  Паспорт технічного стану  будівлі.

·      Довідка про наявність обладнання (перелік - модель, рік випуску, країна виробник)

·      (Копії)  Посвідчення  робітників  про професійну   підготовку

·      Копія трудових угод з працівниками або  копії трудових книжок робітників

·      (Копія)  Відомість видачі   засобів індивідуального  захисту з підписами робітників  про отримання 

1