Законодавство

П О С Т А Н О В А від 4 листопада 2009 р. N 1251

28 Жовтня 2013 p., 15:45

          ПОРЯДОК 

        визначення граничного розміру тарифу на проведення 

              експертизи стану безпеки промислового 

               виробництва суб'єкта господарювання      1. Цей  Порядок  установлює  механізм  визначення  граничного розміру тарифу на проведення експертизи стану безпеки промислового виробництва  суб'єкта  господарювання   щодо   його   спроможності забезпечувати     додержання     вимог     законів     та    інших нормативно-правових актів з охорони праці та  промислової  безпеки під  час  виконання  робіт  та  експлуатації (застосування) машин, механізмів та устатковання підвищеної небезпеки, результати якої є підставою  для  видачі  дозволу (далі - граничний розмір тарифу на проведення експертизи).


     2. Граничний   розмір   тарифу   на   проведення   експертизи визначається  відповідно  до законодавства виходячи з особливостей економічної  діяльності  суб'єкта  господарювання  без  урахування податку на додану вартість.


     3. Граничний   розмір   тарифу   на   проведення   експертизи визначається на підставі таких вихідних даних:


     кількість заявлених працівників суб'єкта  господарювання,  що виконують роботи підвищеної небезпеки;


     кількість заявлених    видів   робіт   підвищеної   небезпеки відповідно до переліку видів робіт підвищеної небезпеки;


     кількість заявлених  одиниць   устатковання   відповідно   до переліку машин, механізмів та устатковання підвищеної небезпеки.


     4. Граничний   розмір   тарифу   на   проведення   експертизи визначається за формулою


                      Т    = К   х 0,5 МЗП,                        гр.    сум


     де Т   -  граничний розмір тарифу на проведення експертизи,          гр.гривень;


     К    - сумарний коефіцієнт для визначення граничного  розміру сум тарифу на проведення експертизи;


     МЗП -  розмір  мінімальної  заробітної  плати,   встановлений законодавством  на  момент визначення граничного розміру тарифу на проведення експертизи, гривень.


     5. Сумарний  коефіцієнт  для  визначення  граничного  розміру тарифу на проведення експертизи розраховується за формулою


                        К   = К + (0,1 х N),                          сум


     де К - коефіцієнт,  який розраховується виходячи з  кількості заявлених працівників суб'єкта господарювання, що виконують роботи підвищеної  небезпеки,  та  видів  робіт   підвищеної   небезпеки, зазначений у наведеній таблиці:     0,1 - додатковий коефіцієнт на кожну одиницю устатковання, що обстежується;


     N - кількість одиниць устатковання, що обстежується.


     У разі відсутності працівників  суб'єкта  господарювання,  що виконують роботи підвищеної небезпеки, коефіцієнт К дорівнює 2,65.


     У разі   коли   кількість   заявлених   працівників  суб'єкта господарювання,  що   виконують   роботи   підвищеної   небезпеки, перевищує   50   осіб,   граничний  розмір  тарифу  на  проведення експертизи збільшується на величину, що становить 0,05 мінімальної заробітної плати на кожного додатково заявленого працівника.


     6. Граничний  розмір тарифу на повторне проведення експертизи визначається  з  розрахунку  0,5  граничного  розміру  тарифу   на проведення експертизи.